ul. Połczyńska 61 Koszalin
Tel/fax: 94 341 29 30
GSM: 723 96 96 28

Kolektory Słoneczne

CO WIEMY O KOLEKTORYACH SŁONECZNYCH?

 

Lokalizacja jest istotnym czynnikiem wpływającym na dobór instalacji kolektorów solarnych. Jednak nie znaczy to, że obszary w których warunki solarne są gorsze wykluczają montaż kolektorów, w tych obszarach należy po prostu zwiększyć ilość paneli słonecznych.

Uproszczona metoda doboru

Najczęściej spotykamy się z opiniami, iż najwięcej energii solarnej osiąga się ustawiając kolektory w kierunku południowym.W praktyce jednak przy skierowaniu kolektorów w kierunku południowo-zachodnim czy południowowschodnim nie odnotowuje się znacznego obniżenia efektywności pracy instalacji. Natomiast każde odchylenie od kierunku południowego wiąże się już z obniżeniem sprawności instalacji. Uznano jednak, iż większe odchylenia ukierunkowania (kierunek wschód, zachód) należy ewentualnie kompensować poprzez zwiększanie powierzchni pola kolektorowego. Uzyski ciepła z kolektorów słonecznych zależą także w dużej mierze od kąta nachylenia kolektora do poziomu. Optymalny kąt nachylenia w miesiącach zimowych jest mniejszy niż w miesiącach letnich. Jednak z uwagi na to, iż więcej słońca jest w okresie letnim to najbardziej optymalne nachylenie dla całorocznej pracy kolektorów osiąga się przy nachyleniu kolektorów od 30 do 45° względem linii horyzontu. W celu szybkiego doboru kolektorów słonecznych można skorzystać z nomogramu. Nomogram uwzględnia najważniejsze parametry decydujące o wielkości instalacji. Rozpoczynając od liczby osób - kierując w stronę jaką wyznacza czerwona strzałka określimy niezbędną liczbę kolektorów. Z nomogramu wynika że 4-osobowa rodzina mieszkająca na północy Polski, zużywająca 40l ciepłej wody na jedną osobę w ciągu dnia, przy ustawieniu kolektorów w kierunku południowym i nachyleniu ich pod kątem 30° do poziomu, potrzebuje 2 kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni 4,36m2, by podgrzać ok. 280 litrów wody.

Zawiń tekst