ul. Połczyńska 61 Koszalin
Tel/fax: 94 341 29 30
GSM: 723 96 96 28

Kominki

KOMINEK - SPOSÓB NA CIEPŁE WNĘTRZE

 

W obecnych czasach prowadzimy szybkie tempo życia, co wiąże się z brakiem czasu dla samego siebie i rodziny. Miejscem, w którym możemy nadrobić stracony czas i odpocząć w gronie rodzinnym jest nasz dom. Czy nie przyjemnie byłoby posiedzieć przy kominku, który otacza nasz dom swoim ciepłem i wprowadza we wspaniały nastrój ? Od niepamiętnych czasów człowiekowi
towarzyszył ogień. Już w prymitywnych chatach i domostwach było specjalne miejsce na palenisko. Z czasem to miejsce "zawędrowało" pod ścianę domostwa i zostało obudowane dookoła za wyjątkiem przedniej części. Wtedy też powstawały pierwsze kominki. Służyły one przede wszystkim do ogrzewania domostw, lecz oprócz tego pełniły inne funkcje. Miejsce wokół kominka było miejscem gdzie odpoczywano, relaksowano się, rozmawiano. Przy kominku także pisano wiersze, powieści, listy miłosne. Ponadto kominek buduje pewien niepowtarzalny nastrój i dodaje uroku. W klimatach bardziej zimnych, wieczorami przy kominku w wielu domach zbierali się wszyscy członkowie rodziny. Pojęcie "ciepła rodzinnego" można rozumieć właśnie przez takie wspólne przebywanie razem. Migotanie płomieni, trzaskanie palącego się drewna i zapach żywicy wytwarzają nastrój, którego nie wywołamy żadnym innym, chociażby technicznie najdoskonalszym sposobem ogrzewania.

System rozprowadzenia ciepła z kominka.

W dzisiejszych czasach technologia rozprowadzenia ciepła w naszych domostwach bardzo się rozwinęła. Codziennie powstają coraz to nowsze kominki, a producenci prześcigają się w wielkościach, kształtach, ozdobach i stylach po to, aby sprostać naszym oczekiwaniom i upodobaniom. Układ dystrybucji gorącego powietrza (przewody, kształtki itp.) pozwalają na dostarczenie ogrzanego przez kominek powietrza do różnych, nawet odległych od kominka pomieszczeń. Może to być układ działający w sposób naturalny (grawitacyjny wypór powietrza) lub wymuszony (za pomocą wentylatora).

Wybór układu dystrybucji powietrza

Kryterium wyboru systemu dystrybucji jest wielkość powierzchni do ogrzania. Układ z grawitacyjnym obiegiem powietrza sprawdza się dla małych obiektów, gdzie długość kanałów rozprowadzających powietrze nie będzie większa jak 2-3 [m]. Gorące powietrze (lżejsze od chłodnego) będzie przemieszczało się ku górze do komory grzewczej i przewodami grzewczymi do pomieszczeń. Dla większych odległości jak 3- 4 [m] i więcej układ grawitacyjny jest już niewystarczający. Gorące powietrze nie dochodzi do wylotów oraz nie można sterować jego skutecznością. Dlatego też powstał układ z wymuszonym obiegiem powietrza za pomocą specjalnego aparatu nawiewnego. System z wymuszonym obiegiem powietrza daje większe możliwości. Aparat nawiewny przeznaczony jest do rozprowadzania ciepłego powietrza z kominka do pomieszczeń mieszkalnych. Posiada odizolowany termicznie i akustycznie wentylator nadmuchujący powietrze oraz termostat. Gdy temperatura powietrza osiągnie nastawioną wartość aparat automatycznie się włącza. Aparat wyłączy się w przypadku spadku temperatury powietrza, poniżej zadanej wcześniej temperatury. Urządzenie to dodatkowo wyposażone jest w bypass z termostatem napędzającym przepustnicę oraz metalowy filtr. Bybass służy do przygotowania powietrza wpływającego do aparatu nawiewnego. Zabezpiecza aparat nawiewny przed jego przegrzaniem przez zassanie dodatkowego (chłodnego) powietrza z otoczenia. Funkcją metalowego filtra jest oczyszczanie powietrza dostającego się do aparatu nawiewnego. Zalecane jest by układ dystrybucji gorącego powietrza był wyposażony w dodatkowe elementy regulacyjne jak regulator obrotów i termostat umieszczany w okapie kominka. Do rozprowadzania gorącego powietrza służą elastyczne przewody odpowiednio izolowane do temperatury max 250 [°C]. Na wylotach przewodów montuje się kratki lub anemostat z regulacją strumienia powietrza. Wyloty montuje się wpobliżu okien,wstropie lub podłodze tak, aby cyrkulacja powietrza zapewniała prawidłowy rozkład ciepła w pomieszczeniu. Kominek najczęściej instalowany jest w pomieszczeniu o możliwie dużej powierzchni, którym zwykle jest pokój dzienny. Pomieszczenie powinno mieć kubaturę nie mniejszą jak 30[m3] i posiadać dopływ odpowiedniej ilości powietrza do paleniska kominka. Moc kominka możemy dobrać przyjmując 1[kW] na 10[m2] powierzchni. Chcąc dowiedzieć się więcej na temat regulacji prawnych i zasady sytuowania kominków wbudynku należy skorzystać z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ponadto można zwrócić się do specjalistów, aby jak najlepiej zaplanować dobór i montaż wymarzonego kominka, dzięki któremu spędzimy miłe chwile wgronie rodzinnym.

Zawiń tekst