ul. Połczyńska 61 Koszalin
Tel/fax: 94 341 29 30
GSM: 723 96 96 28

Strona Główna

Energia odnawialna jest energią tanią, przyjazną człowiekowi i środowisku. Odnawialne źródła są dostępne za darmo lub po niewielkich kosztach.

 

Odnawialne źródła energii, czyli energia wiatru, słońca (cieplna, fotowoltaniczna lub skoncentrowana), wodno-elektryczna, pływy morskie, geotermiczna, z biomasy - są alternatywą dla źródeł nieodniawialnych czyli paliw kopalnych.

Zmiany klimatu to problem globalny, jednak każdy z nas może przyczynić się do jego rozwiązania. Nawet drobne zmiany w naszych codziennych nawykach mogą pomóc ograniczać emisję gazów cieplarnianych, nie obniżających jakości naszego życia. Co więcej, możemy dzięki temu wydać mniej pieniędzy.

 

Należy mieć świadomość, że nie są one wymysłem współczesnych ekologów czy walczących o Klienta producentów. Energetyka oparta na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii jest znana człowiekowi od zarania dziejów. Promienie słoneczne wykorzystywane były do ogrzewania i suszenia już przez człowieka pierwotnego. Palenie ognisk, a więc spalanie biomasy w celach energetycznych, stanowiło pierwszy znaczący skok cywilizacjny. W czasach średniowiecza powszechnie już wykorzystywano energię wiatru i wody do napędzania urządzeń, które świadczyły pracę na rzecz człowieka - wiatrów i młynów wodnych.

 

Ciągle rosnące ceny energii oraz paliw, wymuszają ich oszczędność, a także poszukiwanie alternatywnych źródeł. Z drugiej strony zmniejszanie zużycia energii, paliw i ich racjonalne wykorzystanie bezpośrednio wpływają na ochronę klimatu. Zawiń tekst